خودروهای صفر کارتکس
 لیست فروش نقدی محصولات ایران خودرو مرداد ماه
لیست فروش نقدی محصولات ایران خودرو مرداد ماه 


 نوع خودرو  رنگ خودرو   فروش  نقدی موعد تحویل کد کلاس توضیحات
روا سال دوگانه با ترمز ABS نقره ای،بژ
نوک مدادی ،
مشکی،خاکستری
10500000 20روزه 1470000 مجموعه مسافرتی
روا سال بنزینی نقره ای،بژ،نوک مدادی،مشکی،
خاکستری
8674700 20روزه 1140000 2500000
تخفیف
سمندEL(فقط از محل امانی) مشکی ،نقره ای،خاکستری،
خاکستری و پرشین
سفید
12824700


12924700
20روزه 1830000 مجموعه مسافتی
سمند EL(با ABS) مشکی،نقره ای،خاکستری،سفید 13424700

13524700
20روزه 2460000 مجموعه مسافتی
سمند LXسال دوگانه سوز خاکستری
،مشکی،نقره ای
سفید،آبی کبود
16224700


16324700
20روزه 2800000 مجموعه مسافتی
سمند LXسال نقره ای،خاکستری ،مشکی،
سفید،آبی کبود
14974700

15074700
20روزه 1960000 مجموعه مسافتی
سمند LXسال کلاچ اتوماتیک (فقط از محل امانی) خاکستری
،نقره ای،بژ،مشکی

سفید،آبی رویال
15249700


15349700
20روزه 2770000 مجموعه مسافتی
سورن نقره ای،خاکستری،
مشکی،
آبی کبود،سفید دو پوششه
16974700 20روزه 3200000 مجموعه مسافتی
سمند LXسال سفارشی سفید،نقره ای،
آبی کبود
15834700 15روزه 1760000 100000
تخفیف
206صندوقدار(V1)سفارشی
با ABS
سفیدtقهوه ای،
لیزری،
خاکستری،متال
16409200 20روزه 2620000 100000
تخفیف
206تیپ 3 سفارشی با ABS سفید،خاکستری،متال
قهوه ای لیزری
15899200
15799200
20روزه 1710000 100000
تخفیف
206تیپ 2سفارشیبا ABS سفید،خاکستری،متال
قهوه ای لیزری
15009200
14909200
20روزه 1830000 100000
تخفیف
پژو405 GLX خاکستری
،مشکی
13224700 20روزه 2330000 مجموعه مسافرتی
پژو405 GLX ،نقره ای 13274700 20روزه 1950000 مجموعه مسافرتی
پژو405 GLX (با  ABSوایموبلایزر) خاکستری،
مشکی
،نقره ای
13774700

13824700
20روزه 2390000 مجموعه مسافرتی
پژو405 GLX  دوگانه سوز(با  ABSوایموبلایزر) مشکی،خاکستری
نقره ای
14874700

14924700
20روزه 3370000 مجموعه مسافرتی
پژو405 GLX  دوگانه سوز(با  ABSوایموبلایزر) مشکی،خاکستری
نقره ای
14874700
14924700
20روزه 2820000 مجموعه مسافرتی
پژو405 SLX (با  ABSوایموبلایزر) مشکی،خاکستری
نقره ای
سفید
14094700

14194700
20روزه 1950000 130000
تخفیف
مجموعه مسافرتی
پژو پارس معمولی
دوگانه سوز(باABSو ایموبلایزر)
نقره ای،خاکستری
مشکی
سفید
18774700


18874700
20روزه 4480000 مجموعه مسافرتی
پژو پارس سال با ترمز ABS نقره ای،خاکستری،
مشکی
سفید،بژ تیره
18144700

18244700
20روزه 2580000 مجموعه مسافرتی
پژو پارس اتوماتیک با ABS نقره ای،خاکستری
،مشکی
سفید
19904700

20004700
45روزه 3200000 مجموعه مسافرتی
پژو پارس ELX نقره ای ،خاکستری،مشکی
سفید
21284700

21384700
20روزه 2910000 240000
تخفیف
مجموعه مسافرتی
206تیپ 2 با ABS نقره ای،خاکستری
مشکی
سفید
14079200

14179200
20روزه 2330000 مجموعه مسافرتی
206تیپ2 نقره ای،خاکستری
مشکی
سفید
13500000

13600000
15روزه 2200000 79200
تخفیف
206تیپ 3 نقره ای ،خاکستری،
مشکی
سفید
15229200

15329200
30روزه 3310000 مجموعه مسافرتی
پژو 206تیپ 2 (جدید) سفید،خاکستری
متال
قهوه ای لیزری
14900000

14800000
20روزه 1880000 40000
تخفیف
پژو 206تیپ 6 اتو ماتیک نقره ای
خاکستری،مشکی
سفید
18429200

18529200
30روزه 4550000 مجموعه مسافرتی
پژو206صندوقدار V20 باABS نقره ای
خاکستری،مشکی
سفید
14529200

14629200
30روزه 3250000 مجموعه مسافرتی
پژو 206صندوقدارV1با ABS نقره ای
خاکستری،مشکی
سفید
15529200

15629200
20روزه 3530000 مجموعه مسافرتی
پژو 206صنوقدار (V8) نقره ای
،خاکستری
سفید
16529200

16629200
45روزه 7710000 مجموعه مسافرتی
پزو 206صندوقدار (V9)نقره ای
،خاکستری
سفید
19229200

19329200
20روزه 3050000 مجموعه مسافرتی
گرندویتارا اتوماتیک 2400 مشکی خاکستری،سفید
مسی،آبی کاسپین
44349700 30روزه 5680000 مجموعه مسافرتی
گرند ویتارا اتوماتیک 2.4 مشکی خاکستری،سفید
مسی،آبی کاسپین
41949700 30روزه 5840000 مجموعه مسافرتی
گرند ویتارا دستی2.4 خاکستری
،مشکی،
سفید
40649700 20روزه 4250000 مجموعه مسافرتی
گرند ویتارا دستی2.4 سفید،
خاکستری ،
مشکی
38449700 20روزه 5110000 مجموعه مسافرتی
گرند ویتارا دستی2.4 سفید،
خاکستری ،
مشکی
38449700 20روزه 7160000 مجموعه مسافرتی
|+| نوشته شده توسط در
 
 
بالا